© Αbdallahh

GREENSPACES

Το πράσινο στα χέρια σου!

Αποποίηση ευθύνης

  • Το WWF Greenspaces είναι μια ανοιχτή πλατφόρμα καταγραφής και αξιολόγησης χώρων αστικού πρασίνου από τους ίδιους τους πολίτες.
  • Το WWF Ελλάς καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι αναρτήσεις στην εφαρμογή δεν είναι κακόβουλες.
  • Το WWF Ελλάς δεν φέρει καμιά ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις ή για την αξιοπιστία των στοιχείων που καταγράφουν και αναρτούν οι χρήστες της εφαρμογής.
  • Το WWF Ελλάς δεν ευθύνεται για τυχόν για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τις καταχωρήσεις στην εφαρμογή ή από τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σ΄αυτόν, ούτε είναι υποχρεωμένο σε καταβολή αποζημιώσεων ή άλλες αξιώσεις και απαιτήσεις ενδέχεται να προκύψουν λόγω της χρήσης ή/και των περιεχομένων της εφαρμογής.
  • Η συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων που περιέχονται ή αναρτώνται στην εφαρμογή είναι αποκλειστικό δικαίωμα του WWF Ελλάς.
  • Η χρήση της εφαρμογής WWF Greenspaces και της ιστοσελίδας greenspaces.gr δηλώνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.